La família (vocabulari de base)

De quins membres de la família parlem?
Fes clic a les lletres en l'ordre correcte.

  1. És el fill del meu fill.


  2. És el pare de la meva mare.


  3. És el marit de la meva mare.


  4. És el fill del meu pare.


  5. Són les filles de la meva filla.


  6. És la filla de la meva dona.


  7. És el pare dels meus fills.


  8. És la mare de la meva mare.


  9. És la mare de la meva filla.


  10. Són els fills dels meus pares.