Ordena les lletres: postures corporals

Què és?
Fes clic a les lletres en l'ordre correcte.Està


Està


Està


Està


Està


Assegut


Està


Està


Torna a la pàgina de vocabulari