Vocabulari: El cos i la salut

 
El cos
Les parts del cos 1 * (Bodyparts 1)
Les parts del cos 2 **/*** (Bodyparts 2)
Les parts del cos 3 **/*** (Bodyparts 3)
El cap 1 * (The head 1)
El cap 2 **/*** (The head 2)
El cap 3 *** (The head 3)
La mà i el peu **/*** (Hand and foot)
Els òrgans **/*** (The organs)
Els ossos **/*** (The bones)
Les dents *** (The teeth)
Els fluïds corporals ** (The bodily fluids)
Taques a la pell i problemes cutanis **/*** (Spots on the skin and skin problems)
Sensacions corporals */** (Body sensations)
Postures corporals ** (Body postures)
 
L'aspecte físic
Descripció d'una persona * (Describing people)
El cabell (1) * (The hair 1)
El cabell (2) *** (The hair 2)
 
La neteja personal
La higiene ** (Hygiene)
Bellesa i maquillatge *** (Beauty and make-up)
 
La salut
Tipus de medicaments ** (Types of medicines)
Material mèdic petit **/*** (Small medical equipement)
Material mèdic gran *** (Large medical equipement)
* principiants
** intermedi
*** avançat